Strandjægervej 8, 2791 Dragør
91991931
myMEDIC@ydemann.dk

Stressbehandling

Stress kan ramme alle!

Stress omtales efterhånden som en folkesygdom og de fleste har haft stress inde i livet, på den ene eller den anden måde. Hvis du er ramt af stress, så vil jeg anbefale dig at læse nærmere om stress og metakognitiv terapi på denne side. Hvis du mener det kunne være noget for dig, så book en tid så jeg hurtigt kan hjælpe dig.

Ved den første samtale bliver du grundigt undersøgt og jeg spørger ind til din baggrund. På den måde sikrer vi os at du rent faktisk har stress. Behandlingen foregår efter metakognitive principper og vil følger din udvikling fra gang til gang. Jeg er klinikejer og det betyder meget for mig at du får den rigtige behandling og dermed får det bedre så hurtigt som muligt. Det giver mig også frihed til at tage mig god tid og måske lidt utraditionelle metoder, som at lave behandlingen imens vi går en tur i den skønne natur omkring Dragør. Send en SMS på 919 919 31, så ringer jeg dig op.

Mogens YdemannJeg er et menneske som HAR tanker, jeg ER ikke mine tanker. Mine tanker kommer og går som skyerne på himlen og det kan jeg ikke styre. Mine tanker er både positive og negative og ind imellem popper der tanker op, som giver mig psykisk og fysisk ubehag. Men alt er midlertidigt og de forsvinder igen. Jeg har lært at kontrollere hvad jeg gør med mine tanker og jeg ved at de ikke er farlige for mig. Mine tanker har ikke overnaturlige kræfter og jeg kan ikke, hvis bare jeg tænker nok, finde svar på alle livets spørgsmål. Jeg bliver heldigvis nød til at leve livet og gøre mig mine egne erfaringer.
Kelly McGonigalWhen you chance your mind abort stress you Can chance your body`s response to stress.
William GlasserWe almost always have choices, and the better the choice, the more we will be in control of our lives.
William GlasserWhen we depress, we believe we are the victims of a feeling over which we have no control.
Adrian WellsTheis is not your primary goal to Discovery how you feel all the time. 

Just because you believe something, you don´t have to Think abort it all the time
Citater

Stadig flere danskere oplever et højt stressniveau, og stress udgør dermed et stigende folkesundhedsproblem.

Andelen af voksne danskere med en høj score på stressskalaen er steget fra 21 pct. i 2013 til 25% i 2017 og 29% i 2021, kan man læse på sundhedsstyrelsens hjemmeside. Stress er dårligt defineret, da omgivelserne kan være stressende, individet kan opleve stress og dette kan kombineres. Stress kan være akut og i nogle tilfælde en sund og formålstjenelige reaktion. Men, stress kan også være langvarig og føre til psykisk mistrivsel og mange oplever tilmed ubehagelige fysiske reaktioner. I sidste ende kan man risikere at ende med burnout syndrom.

Officielt er stress ikke en sygdom i sig selv, men en risikofaktor for sygdom. Hvilket er paradoksalt for nyeste forskning viser at det i høj grad er hvad vi tænker om stress, der afgører for om stress er skadeligt for den enkelte. Med andre ord tyder noget på at hvis du kan håndtere stress, og ikke er bekymret for at det er farligt for dig, så er det faktisk ikke farligt for dig. Hvis du derimod mener stress er skadeligt, så befinder du dig i gruppen med overdødelighed.

Jesper Mogensen – YouTube
Kelly McGonigal – TED talk – YouTube

Metakognitiv behandling bygger på antagelsen af at vi håndterer alle situationer på 3 niveauer. Niveau 1 er automatisk bearbejdning af inputs. Niveau 2 er bevidst bearbejdning af adfærd og følelser. Niveau 3, som ofte er nyt for de fleste, indeholder metakognitive antagelser, som styrer de andre niveauer og på den måde påvirker vores opmærksomhed og tænkning. Nogle metakognitive antagelser kan forstærke, vedligeholde og fastholde personer i bestemte handlingsmønstre. Metakognitiv terapi beskæftiger sig med niveau 3 og derfor betyder indholdet af dine tanker i den sammenhæng ikke så meget. Det er hvad du tænker om dine tanker, eller hvad du gør med dine tanker som har betydning. Du vil derfor opleve at en metakognitiv stress coach sjældent vil gå ind i dine tanker og bekymringer, men i stedet går ind i dine metakognitioner og omstrukturerer disse, hvilket ofte resulterer i en hurtig og vedvarende bedring.

Indledende samtale – Ved den indledende samtale afdækker vi dit behov, finder et fælles mål for behandlingen og starter i de fleste tilfælde allerede med nogle øvelser. Du vil altid få hjemmearbejde til næste samtale.

Efterfølgende samtaler – Hjemmearbejdet er ekstremt vigtigt, så det følger vi op på. Du vil gradvist blive introduceret til flere øvelser og opnå en større og større forståelse af den metakognitive tilgang. Du vil altid få hjemmearbejde, for det er den daglige træning, som gør forskellen.

Booster samtale – Alle tilbydes en boostersamtale efter forløbet. Men, du kan altid aflyse denne hvis du ikke mener du har brug for den. Uanset hvad kan du altid tage fat på os igen, hvis du får brug for genopfriskning.

Forventningsafstemning

Klinikken behandler primært langvarig stress ud fra den metakognitive terori, hvor overdreven opmærksomhed på egne tanker, følelser og kropslige fornemmelser skaber problemet, og gør dig ude af stand til at handle hensigtsmæssigt. Vi kan ikke afskedige din chef, betale dine regninger eller slå op med din kæreste for dig. Men vi kan hjælpe med at omstrukturere de metakognitioner der ofte fastlåser stressramte i psykisk mistrivsel eller som vi betegner det Cognitive Attentional Syndrome, som ofte er overdrevne bekymringer og grublerier. 
Faktisk vil de fleste opleve en bedring allerede fra første session, da metakognitiv behandling er særlig god ved stress. Metoden er universel og kan når man først har lært den bruges i mange andre sammenhænge senere i livet. 
Vær dog opmærksom på at metoden som udgangspunkt ikke egner sig til akut stress. Dvs hvis du i en kort periode er hårdt presset fx på arbejde, men det er tidsafgrænset og du kan håndtere det og fx opfatter det mere som en udfordring der bare skal overstås eller du skal vinde over.

Andre terapiformer – Klinikken behandler stress ud fra metakognitive principper. Det betyder ikke at andre metoder ikke kan virke, men dem forholder vi os ikke til i denne klinik. Vi går slet ikke ind i forskelle mm

Motivation – Det er en forudsætning for at behandlingen kan lykkes at du er motiveret for forandring og at du deltager aktivt og laver de hjemmeopgaver du får undervejs.

Medicin – Klinikken anvender primært metakognitive metoder og udskriver som udgangspunkt ikke medicinsk behandling. Når det så er sagt, så er din behandler også læge og det er bl.a. med til at gøre klinikken unik.

Andre diagnoser – Klinikken behandler som udgangspunkt stress og personer med andre lidelser bør søge behandling andre steder. Vi forbeholder os derfor også ret til at afslutte behandlinger, hvis det viser sig at du har brug for hjælp et andet sted. Vi laver ikke henvisninger.

Book tid til en indledende samtale, så vi kan afdække dine behov.